JUDr. Soňa Illner Pajerová

I. Oblast hmotného práva:

II. Oblast procesního práva: