Advokátní kancelář - JUDr. Soňa Illner Pajerová

Ujednání o ceně je vždy individuální záležitostí. V zásadě vycházíme ze smluvní odměny, a to buď z hodinové sazby nebo z hodnoty věci. Základem pro stanovení odměny z hodnoty z věci je Advokátní tarif.

Advokátní tarif

Vyúčtovávání je prováděno měsíčně, nedohodne-li se klient s advokátem jinak. V případě Vašeho úspěchu ponese část nákladu na Vaše zastupování protistrana. Jak velká část to bude určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000Sb.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000Sb